Enebyberg: Vi målar och fixar fint i gångtunnlar!

Enebyberg

Gäller från: Pågår just nu

Beräknas klart: 10 december 2021 18:00

Djungel, djur och livet under vattenytan. Det blir temat när femteklassarna på Enebybergs skola får sätta prägel på två gångtunnlar i närheten av skolan.

Här ska det bli mer färg och bättre belysning!

Projektet är ett samarbete mellan Tekniska kontoret och Enebybergs skola och är en del av kommunens arbete för trygga och trivsamma gångstråk.

Jon Nilsson, landskapsarkitekt, håller en workshop med elever på Enebybergs skola.

Foto: Så här såg det ut när femteklasserna fick jobba med att bestämma tema i tunnlarna.

Detta görs

Vi rustar upp två gång- och cykeltunnlar under Enebybergsvägen för att öka trygghetskänslan på platsen. Det gäller tunnlarna vid Skolvägen och Cedervägen/Gethagsvägen.

  • Vi målar tunnlarna i ljus färg med brytning åt grönt.
  • Vi smyckar tunnlarna. Utsmyckningen består av tryckta plåtar med design som tagits fram i samarbete med femteklassarna på Enebybergs skolor.
  • Vi monterar ny belysning som ersätter befintlig, gammal belysning.

När görs arbetet?

  • Arbetet påbörjas 23 september med målning, ett arbete som beräknas ta cirka en vecka (Kan försenas något då väderförhållandena avgör. Det är inte bra att måla när det är regn eller mycket hög luftfuktighet).
  • Utsmyckningen väntas vara klar att montera i månadsskiftet november/december. Då monterar vi även belysningen för att minimera antalet arbetsdagar i tunnlarna.

Så påverkas du

  • Det är begränsad framkomlighet i tunnlarna under arbetets gång. Tunnlarna kommer att vara öppna för genomfart, men med viss begränsad framkomlighet. När arbete inte pågår är tunnlarna öppna som vanligt.
  • Entreprenörens arbetstid är 7.00-16.30.

Frågor?

Kontakta kommunen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.