Svanholmsparken: Nu är upprustningen klar

Stocksund

Gäller från: 28 september 2021 08:00

Beräknas klart: 31 december 2021 18:00

Varje år underhåller kommunen parker och offentliga platser för att de ska hålla en bra standard, uppmuntra till aktivitet och sätta guldkant på vardagen i kommunen. Under hösten har Svanholmsparken fått ett lyft.

Status

Nu är upprustningen av Svanholmsparken klar så när som på några detaljer som ska ordnas till under våren. Varmt välkommen att besöka parken!

Detta har gjorts

Svanholmsparken_skiss 2021.JPG

Vi har skapat ett tydligare entré

En traditionell gärdsgård mot Långängsstrand ramar nu in parken och separerar parken mot bilvägen. En yta med sittmöbler och ny belysning markerar ytterligare entrén till parken. Här har vi också planterat några nya björkar.

Vi har anlagt cykelparkeringar

En cykelparkering finns nu vid entré från Långängsstrand. Det finns även en cykelparkering vid den lilla vita paviljongen på Svanholmsvägen.

Parken har fått en beachvolleybollplan

Som en del av kommunens satsning på spontanidrott har en ny beachvolleybollplan anlagts. Planen är placerad på gräsytan nära vattnet i parkens södra/sydvästra del.

Den del blir parkens aktivitets- och spontanidrottsdel. Här finns sedan innan en liten bollplan med mål. Tanken är att övriga delar av parken även fortsättningsvis ska vara till för bad, avkoppling och rekreation.

Vi planterar träd och blommor

För att göra platsen ännu härligare, och för att främja den biologiska mångfalden, anlägger vi blommande perennplanteringar. Vi planterar också fler träd.

Frågor

Kontakta kommunen