Svenska Kraftnät borrar vid Mörby

Danderyd

Gäller från: 27 april 2021 08:00

Beräknas klart: 29 april 2021 08:00

Svenska Kraftnät provborrar vid ventilationsschakt Mörby den 27-28 april. Bergprofilen undersöks genom borrning av ett femtontal hål. Ett körfält på Mörby Gårdsväg kommer att vara tillfälligt avstängt när det sker.

Information från Svenska Kraftnät och projekt Anneberg-Skanstull:

Ventilationsschakt Mörby

Avtal mellan Locum och Svenska kraftnät har sedan tidigare träffats för omläggning av ledningar för fjärrkyla. Den här veckan inleds det förberedande arbetet med geotekniska undersökningar.

  • Det är konsultföretaget WSP som utför arbetet den 27-28 april.
  • Bergprofilen undersöks genom borrning av ett femtontal hål.
  • Ett körfält på Mörby Gårdsväg kommer att vara tillfälligt avstängt när det sker.

Ledningarna ska så småningom flyttas för att ge rum för det kommande ventilationsschaktet. Vår bedömning är att det arbetet kan inledas under hösten 2021/vintern 2022. Byggnation av ventilationsschaktet kommer att ske först efter att ledningsomläggningen är genomförd, tidigast 2022.

Kontakt med projekt Anneberg-Skanstull

Detta är inte projekt som genomförs av Danderyds kommun. Har du frågor kan du dygnet runt kontakta projekt Anneberg-Skanstulls kontaktcenter:

Tel 010-475 81 50, bemanning dygnet runt

anneberg@svk.se

www.svk.se/anneberg-skanstull

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.