Vi rustar grusvägar i kommunen

Djursholm Stocksund Danderyd Enebyberg

Gäller från: 28 juni 2021 08:00

Beräknas klart: 23 juli 2021 17:00

Under sommaren rustar vi upp alla grusvägar i kommunen. Två grusvägar får asfaltsbeläggning för att förbättra tillgängligheten.

Uppdatering 2021-07-20 Eneby skogsväg

Arbetet längs Enebybergs skogsväg är nu färdigställt. Vi har nu lagt på en mindre stenstorlek på vägen för att den ska fungera som gång- och cykelväg. Framkomligheten för cykel är dock nedsatt några veckor till då det kan ta lite tid innan stenen sätter sig.

___________________________________________________

Det finns ett 15-tal grusvägar i Danderyds kommun. De är uppdelade två kategorier; grusväg gång- och cykel eller grusväg bilväg. Bilvägarna har rustats upp under juni-juli. Arbetet med gång- och cykelvägarna pågår till mitten av augusti.

Vi rustar upp för att höja standarden på grusvägarna och underlätta underhåll av vägarna för kommande år.

Två grusvägar får asfalt

Det blir asfaltsbeläggning på gång- och cykelvägen mellan Säträngsvägen och Edsviksvägen. Anledningen är att denna sträcka är en del av det regionala cykelstråket.

Det blir också asfaltsbeläggningen på Skandiastigen med syfte att förbättra tillgängligheten på sträckan och underlätta för underhåll.

Detta görs

Arbetet med upprustning av grusvägar görs i två etapper:

  • Vi river upp grusvägen och tillför nytt material.
  • Vi jämnar till vägen.

Så påverkas du

  • Det är maskiner på platsen när arbetet utförs.
  • Eftersom vägarna först måste rivas upp kan det se trist ut på platsen under arbetets gång, men med lite tålamod kommer det att se fint ut.

Stenen behöver tid att sjunka in

För att vägarna ska hålla för trafik, samt kunna underhållas på ett bättre sätt i framtiden, behöver vi lägga på ett nytt slitlager. Man kan likna det med att lägga ny asfalt på en asfaltsväg.

Detta märks framförallt på bilvägar där stenstorleken är grövre. Stenen kommer att sätta sig, ”sjunka ner”, i vägkroppen så småningom men detta tar tid beroende på hur vädret och biltrafiken ser ut. Ju mer regn och mer biltrafik desto snabbare går det.

På grusvägar, framförallt de grusvägar som är bilvägar, kommer det under period vara extra jobbigt att ta sig fram om man kör ett icke-motordrivet fordon.

Frågor

Kontakta

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.