Vattenavstängning: Stockholmsvägen 119-122, Henrik Palmes Allé 1-3, Natanael Beskows väg 2-8, Sveavägen 1-11 , Sveastigen 5-9

Djursholm

Gäller från: 23 juni 2020 08:00

Beräknas klart: 23 juni 2020 14:00

På grund av ett arbete på det kommunala vattenledningsnätet kommer vattnet att vara avstängt tisdagen den 23 juni från klockan 08:00. Vattenleveransen beräknas vara åter klockan 14:00. Läs mer

Uppdaterad: 2020-06-22 klockan 10:00

Berörda adresser är Stockholmsvägen 119-122, Henrik Palmes Allé 1-3, Natanael Beskows väg 2-8, Sveavägen 1-11 samt Sveastigen 5-9.

Under tiden arbetet pågår bör alla kranar hållas stängda. Vattenleveranserna kan komma och gå under arbetets gång.

Tappställe för dricksvatten kommer att sättas upp vid korsningen Sveavägen/Strandvägen, medtag eget kärl.

När vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, detta kan även gälla ett större område än ovan nämnda adresser. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren, spola tills klart vatten kommer.