Så här går medsignering i en e-tjänst till:

  1. Användare 1 loggar in, fyller i e-tjänsten, signerar, sparar och skickar.
  2. Användare 1 får ett e-postmeddelande som bekräftar att uppgifter har signerats och skickats in.
  3. Användare 2 får ett e-postmeddelande med en länk till Mina sidor. Under Signeringsärenden kan användare 2 signera och skicka in e-tjänsten.
  4. Om användare 2 har skrivit under får användare 1 en kvittens på signeringen och e-tjänsten skickas in till kommunen. Om användare 2 har avböjt underskrift av e-tjänsten får användare 1 meddelande om att signering avböjts och därmed ej är giltig.

Signeringsärende - Mina sidor

Innan en e-tjänst som kräver medsignering har signerats av resterande användare (det kan vara en eller flera) ligger ärendet dolt och handläggare får inga uppgifter om ärendet.

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm