Vårvandring till platserna för de gamla kallbadhusen i Stocksund

Datum: 16 maj 2019
Tid: 18:00

Samling vid Hamnkrogen, Stocksunds hamn. Förfriskningar vid sista anhalten.

Arrangör: Sällskapet Amorina