Digital föreläsning om ungas drogbruk

Roslagens kommuner i samverkan med Polisen välkomnar alla föräldrar till Föräldraskolan del 1 och 2 – en digital föreläsning på Facebook.

Arrangör: Roslagens kommuner i samverkan med Polisen
Datum: 15 december 2020
Tid: 19:00 - 20:30

Här kommer du att hitta föresläsningen

Facebook @Ungtfokus

Är du en av dem som är oroad över att våra ungdomar blir allt mer exponerade för droger i sin vardagsmiljö?

Idag finns det en god tillgång till narkotika i ungdomars vardag, inte minst i många festmiljöer. Stockholmsenkäten bekräftar att en betydande andel ungdomar i Danderyd som inte använt narkotika, ändå har haft möjligheten att prova på det. (I Stockholmsenkäten får ungdomar i årskurs nio och år två i gymnasiet får svara på frågor om bland annat brott, droger, skola och psykisk hälsa.)

Vi kan också se en ökning över tid i Danderyd, där siffrorna ligger klart över länssnittet. I årskurs 2 på gymnasiet har 52 procent av ungdomarna i Danderyd haft möjlighet att prova narkotika, mot 40 procent i övriga länet.

Mer om föreläsningen

Föreläsning om ungas drogbruk är uppdelat i två delar och efter varje del kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till Vallentunas kommunpolis Stefan Dahlgren.

  1. Vad säger lagstiftningen om narkotika och hur ser tillgången på narkotika ut i södra Roslagens kommuner? Dessutom ges en kort lägesbild av hur tillgången påverkar den organiserade brottsligheten i området.
  2. Aktuella preparat – symptom, kännetecken etc
  • Cannabis (marijuana, hasch, hascholja)
  • Centralstimulerande droger (amfetamin, kokain, MDMA)
  • Hallucinogener (LSD, ecstacy)
  • Läkemedel (benzodiazepiner, valium, tramadol)
  • Opiater (morfinbas, morfin, opium, opiumbas, heroin, heroinbas)

Föräldraskolan

Föräldraskolan är en föreläsning och ett material som tagits fram av Polisen för att göra vuxna uppmärksamma på ungas drogbruk. Målsättningen är att Föräldraskolan ska öka föräldrars medvetenhet och kunskaper om narkotika bland tonåringar.

Kommunerna i Roslagen har tillsammans med Polisen beslutat att materialet ska skickas digitalt till alla föräldrar och vårdnadshavare som har tonåringar hemma. Detta som ett led i kommunernas förebyggande arbete med målet att barn och unga ska må bra.

Vi vet att det stöd som barn får från sina föräldrar och vårdnadshavare är en av de viktigaste faktorerna för att förändra en oroande utveckling gällande narkotika.