Digitalt öppet hus om Danderyds översiktsplan

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer kommer de planerade öppna husen enbart att genomföras digitalt för att minska risken för smittspridning.

Arrangör: Danderyds kommun
Datum: 1 februari 2022 - 3 februari 2022
Tid: 00:00 - 00:00

Nu pågår granskningsperioden för Danderyds nya översiktsplan. Det innebär tredje och sista tillfället att tycka till om kommunens framtida mark- och vattenanvändning.

Öppna hus genomförs digitalt

Med anledning av Folkhälsmyndighetens nya rekommendationer kommer de planerade öppna hus-mötena att genomföras digitalt. Detta för att minska risken för smittspridning.

De digitala mötena kommer att genomföras via verktyget Teams på följande tider:

  • 1 februari, kl 17-19 
  • 3 februari, kl 13-15 

För att medverka på något av de digitala tillfällena anmäler du dig via formuläret senast 30 januari. Du kommer att få en länk till din mejladress innan mötet startar.

Formulär - anmälan till digitalt öppet hus

Båda mötestillfällena kommer att ha samma upplägg. Det kommer att inledas med en kort presentation om processen och förslaget till översiktsplan, därefter är det möjligt att ställa frågor.

Inställda möten

Följande planerade möten ställs in:

Inställda fysiska möten

  • 11 januari 17-19 – Enebyberg bibliotek/församlingssal
  • 13 januari 17-19 – Djursholms bibliotek
  • 18 januari 17-19 – Stocksunds bibliotek
  • 20 januari 17-19 – Kontaktcenter, Mörby centrum

Inställt digitalt möte

Även det digitala mötet den 25 januari kl 17-19 ställs in.

Kontakt

Vill du hellre ställa frågor via telefon kontaktar du översiktsplanerare Staffan Lind, på telefon  08-568 916 70 eller via mejl staffan.lind@danderyd.se.

Synpunkter på förslaget till översiktsplan

Du hittar förslaget till ny översiktsplan på på kontaktcenter i Mörby centrum, på kommunens bibliotek och på

danderyd.se/oversiktsplan

Synpunkter skickas till plan@danderyd.se senast den 13 februari 2022.

Utställning om översiktsplanen

På biblioteken och kommunens kontaktcenter i Mörby centrum finns en utställning om översiktsplanen. Den är öppen och kan besökas under verksamheternas ordinarie öppettider.