Digitalt öppet hus om Danderyds översiktsplan

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer de planerade öppna husen att genomföras digitalt för att minska risken för smittspridning.

Arrangör: Danderyds kommun
Datum: 1 februari 2022 - 3 februari 2022
Tid: 00:00 - 00:00

Nu pågår granskningsperioden för Danderyds nya översiktsplan. Det innebär tredje och sista tillfället att tycka till om kommunens framtida mark- och vattenanvändning.

Öppna hus genomförs digitalt

Med anledning av Folkhälsmyndighetens rekommendationer kommer de planerade öppna hus-mötena att genomföras digitalt. Detta för att minska risken för smittspridning.

De digitala mötena kommer att genomföras via verktyget Teams på följande tider:

  • 1 februari, kl 17-19 
  • 3 februari, kl 13-15 

Anmälningsformuläret är stängt. Har du missat att anmäla dig kan du mejla staffan.lind@danderyd.se

De som anmält sig kommer att få en länk till sin mejladress innan mötet startar.

Båda mötestillfällena kommer att ha samma upplägg. Det kommer att inledas med en kort presentation om processen och förslaget till översiktsplan, därefter är det möjligt att ställa frågor.

Kontakt

Vill du hellre ställa frågor via telefon kontaktar du översiktsplanerare Staffan Lind, på telefon  08-568 916 70 eller via mejl staffan.lind@danderyd.se.

Synpunkter på förslaget till översiktsplan

Du hittar förslaget till ny översiktsplan på på kontaktcenter i Mörby centrum, på kommunens bibliotek och på

danderyd.se/oversiktsplan

Synpunkter skickas till plan@danderyd.se senast den 13 februari 2022.

Utställning om översiktsplanen

På biblioteken och kommunens kontaktcenter i Mörby centrum finns en utställning om översiktsplanen. Den är öppen och kan besökas under verksamheternas ordinarie öppettider.