Öppet hus om ny detaljplan för Stocksundsskolan

Välkommen på öppet hus för förslag till ny detaljplan för Stocksundsskolan! På det öppna huset finns möjlighet att träffa tjänstepersoner från kommunen och ställa frågor om förslaget.

Arrangör: Danderyds kommun
Datum: 16 maj 2022 - 16 maj 2022
Tid: 16:00 - 19:00

Plats: Mörby centrum, Entrétorget, vid kommunens kontaktcenter, plan 5.

Samråd pågår 2 maj - 30 maj. Under samrådstiden finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkter kan lämnas till plan@danderyd.se.

Handlingarna finns på på kommunens kontaktcenter i Mörby centrum, på Stocksunds bibliotek och på detaljplanesidan:

danderyd.se