Tyck till om kommunens riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet

Nu finns möjlighet för dig som tillhör en eller flera av de nationella minoriteterna (romer, judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar) att tycka till och komma med frågor om innehållet i riktlinjerna.

Arrangör: Danderyds kommun
Datum: 21 juli 2022
Tid: 10:00 - 12:00

Människor i möte på arbetsplats

Danderyds kommun har tagit fram riktlinjerna för det minoritetspolitiska arbetet. Syftet med riktlinjerna är att ge ramarna för hur Danderyds kommun ska arbeta för att garantera att de nationella minoriteternas rättigheter tillgodoser.

Nu finns möjlighet för dig som tillhör en eller flera av de nationella minoriteterna (romer, judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar) att tycka till och komma med frågor om innehållet i riktlinjerna. Detta kan du göra genom att mejla utredare Molly Grönlund Müller eller ringa henne på nummer 08-501 320 33 senast den 21 juli.

Det finns även möjlighet att träffa Molly och ställa frågor på plats: 

  • 21 juli kl 10-12
  • Entrétorget vid kommunens lokaler i Mörby centrum

Synpunkter och åsikter kommer sedan tas i beaktande när ärendet tas upp för beslut i kommunfullmäktige.

Här kan du ta del av riktlinjerna:

Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet

Välkommen att lämna dina synpunkter!