Hur kan det svåra bli lättare med rätt kunskap?

Eva Jönsson är Silviasyster och utbildningsansvarig på Stiftelsen Silviahemmet Här berättar Eva Jönsson kunnigt och engagerat om hur större kunskap underlättar i vardagen när man är anhörig till en person med demenssjukdom.

Datum: 23 augusti 2023
Tid: 14:00

Plats: Anhörigstödets lokal, Edsviksvägen 1D, Danderyd.