Vill du bli välkomstguide till en nyanländ i Danderyd?

Nu startar kommunen projektet Ideellt flyktingstöd där vi matchar nyanlända personer med etablerade Danderydsbor.

Datum: 7 februari 2023
Tid: 17:00 - 19:00

Trädgĺrdsfest

Ideellt flyktingstöd är en modell som använts framgångsrikt först i Kanada, men även i Tyskland, Storbritannien och Irland för att främja integration socialt och i arbetslivet.

Är du intresserad?

Kom på ett informationsmöte tisdagen 7 februari kl.17.00 -19.00 på Entrétorget, plan 5 (vid Danderyds bibliotek) i Mörby centrum. Vi bjuder på fika.

Representanter från Kanadas ambassad i Stockholm och London samt från FN:s flyktingorgan UNHCR kommer att delta och berätta om erfarenheter från projektet i Kanada och andra länder.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer, kontakta gärna samordnare för civilsamhället Johanna Larsson på volontar@danderyd.se eller ring 08-568 910 00.

Samarbetspartners

Projektet bedrivs i samarbete med föreningen En Utsträckt Hand i Täby och Danderyd, med stöd av UNHCR:s representation i de nordiska och baltiska länderna. Det finansieras av Länsstyrelsen i Stockholm.