Kommunala pensionärsrådet 16 november

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett forum för samråd och ömsesidig information och följer aktivt frågor som är av betydelse för kommunens seniorer.

Arrangör: Danderyds kommun
Datum: 16 november 2023 - 16 november 2023
Tid: 14:00 - 15:00

Allmänheten är välkommen att lyssna till sammanträdet. Ordföranden för KPR och socialnämnden, Birgitta Lindgren (L), besvarar gärna allmänhetens frågor efter mötet.

Ledamöter i rådet är politiker samt pensionärsföreningarna PRO och SPF Idun. Danderyds anhörigförening samt medarbetare från socialförvaltningen deltar också.

Plats: sammanträdet hålls på Entrétorget utanför biblioteket i Mörby centrum, plan 5.

Kallelse med dagordning

Kommunala pensionärsrådet

Dagordning kommer närmare inpå mötet.