Kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshinderrådet 21 september

Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala funktionshinderrådet (KFR) är forum för samråd och ömsesidig information och följer aktivt frågor som är av betydelse för seniorer respektive funktionsnedsatta i kommunen. Den första timmen hålls Kommunala pensionärsrådets möte och den andra timmen hålls en föreläsning av Martina Takter från Anhörigstödets Riksförbund.

Arrangör: Danderyds kommun
Datum: 21 september 2023
Tid: 13:00 - 15:00

Schema

Kommunala pensionärsrådets möte hålls kl. 13.00-14.00.

Föreläsningen om anhörigperspektiv hålls kl. 14.00-15.00.

Allmänheten är välkommen att komma och lyssna. Om det finns frågor efter mötets slut stannar socialnämndens ordförande Birgitta Lindgren (L) kvar för dialog.

Föreläsning: Varför ska vi ha ett anhörigperspektiv?

Föreläsare: Martina Takter från Anhörigas riksförbund

Inledning: anhörigkonsulenter Catherine Berglund och Mikael Nylander

Dialogföreläsningen riktar sig till politiker, chefer och medarbetare om hur organisationen kan tänka kring anhörigperspektiv bland annat utifrån den nationella anhörigstrategin. I april 2022 beslutade regeringen att en nationell anhörigstrategi ska införas i Sverige. I den påtalas vikten av ett anhörigperspektiv. Tillsammans resonerar vi kring den teoretiska och praktiska betydelsen av att ha ett anhörigperspektiv i den egna verksamheten i kommunerna.

Plats: Entrétorget plan 5 (mittemot biblioteket), kommunens lokaler i Mörby centrum, Golfvägen 4.

Kallelse och dagordning

Kommunala råd

Vill du veta mer om kommunens pensionärsråd och funktionshindersråd?

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala funktionshinderrådet