Kommunala pensionärsrådet 25 april

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett forum för samråd och ömsesidig information och följer aktivt frågor som är av betydelse för kommunens seniorer.

Datum: 25 april 2024
Tid: 14:00 - 15:00

Drönarbilder - Danderyds kommun

Allmänheten är välkommen att lyssna till sammanträdet, men det finns begränsat antal platser för åhörare. Ordföranden för KPR och socialnämnden, Birgitta Lindgren (l), besvarar gärna allmänhetens frågor efter mötet.

Ledamöter i rådet är politiker samt pensionärsföreningarna PRO och SPF Idun. Danderyds anhörigförening samt medarbetare från socialförvaltningen deltar också.

Plats: Mötesparken, Mörby centrum, i Danderyds kommuns lokaler

Om KPR och möteshandlingar