Gåtur med Stocksundsskolan

Se klipp från gåtur med Stocksundsskolans elever. I Stocksundsskolan har 55 elever deltagit i gåturerna i årskurs 4 och 5. Flera skolor i Danderyd har engagerats i dialogen.

Inom projektet centrala Danderyd har kommunen under våren 2015 bjudit in till ett antal gåturer i stråket längs E18 för att få fram invånarnas syn på detta område. Att studera närmiljön tillsammans, fundera över vad som är bra och vad som är dåligt och att diskutera hur miljön skulle kunna förbättras – är vad gåturmetoden går ut på. Ansvarig för gåturerna var Suzanne de Laval från Arkitekturanalys.

Till filmarkivet

Fler filmklipp från Bygga, bo & miljö