KF i korthet 220531

Kommunfullmäktiges ordförande Boris von Uexküll berättar kort om det senaste sammanträdet i kommunfullmäktige 30 maj.

Till filmarkivet