KF i korthet 230321

Kommunfullmäktiges ordförande Boris von Uexküll berättar kort om årets tredje sammanträde 20:e mars.

Till filmarkivet