Kommunfullmäktige i korthet 4 feb

Årets första kommunfullmäktige innehöll val av krisledningsnämnd, val av ledamöter och ersättare i Djursholm AB 2019-2020. Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande (M), informerade också om kommunens ekonomi.

Bland ärendena diskuterades områden av riksintresse för kulturmiljön, hantering av klagomål och visselblåsartjänst samt arbetsmiljön i skolan. Motion gällande dagvattnet vid industriområdet i Rinkeby fanns också på agendan.

Till filmarkivet

Fler filmklipp från Kommun & politik