Flerspråkighet i förskolan

Här samlar vi material för dig som arbetar med flerspråkiga barn i förskolan.

Rutiner vid mottagande

Rutiner vid mottagande

Inskrivningsmöte

När ett nyanlänt barn har fått plats i förskolan bjuder rektor in vårdnadshavarna till ett inskrivningsmöte. Även en tolk ska närvara vid detta möte.

Innehåll och material till inskrivningsmöten

Anpassa lärmiljön

Tips på material

Första steget-parlören

Rutiner - bild

Rutiner - text och bild

 

Uppföljningssamtal

Efter två dagars inskolning hålls ett uppföljningssamtal. Då närvarar barnets vårdnadshavare, personal från barnets avdelning samt en tolk.

Innehåll och material till uppföljningssamtal

Kartläggningssamtal

Efter ytterligare 8 veckor hålls ett kartläggningssamtal, även då närvarar vårdnadshavare, personal från barnets avdelning på förskolan samt en tolk. Därefter, om rutiner och utveckling fortgår som förväntat, följer två utvecklingssamtal per läsår.

Innehåll och material till kartläggningssamtal

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2020-10-20

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.