Läsdiagnosplan

Danderyds kommun har en obligatorisk läsdiagnosplan för tidig upptäckt och uppföljning av elever med läs- och skrivsvårigheter. Planen utökas 2020/2021 med tester och uppföljning även inom särskolan.

Syftet är bland annat att tidigt upptäcka styrkor och svårigheter, utmana och sätta in åtgärder och att arbeta förebyggande för att förhindra läs-, skriv- och matematiksvårigheter bland elever i Danderyds kommun.

Program för uppföljning av läsning 2020-2021

Program för läsdiagnoser

Allt material till diagnoserna distribueras via bildningsförvaltningen.

Material till förskoleklassen hittar du hos Skolverket.

Hitta språket - kartläggning i förskoleklass

Vi har även gjort en sammanställning av Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling (svenska) och taluppfattning (matematik) som du kan använda dig av i den ordinarie undervisningen.

Bedömningsstöd svenska och matematik

Matriser för sammanställning av resultat 

Inrapportering för åk 7 samt gymnasiet åk 1 - DLS, läsförståelse

Inrapporteringsmallen är under omarbetning, en ny version kommer att läggas upp här under slutet av vårterminen 2020.

Frågor skickas till Katarina Permén

katarina.permen@danderyd.se

Inrapportering för förskoleklass – åk2

När? Den 30 maj (vecka 22)

Använd denna mall

Skicka den ifyllda mallen till Katarina Permén

katarina.permen@danderyd.se

Dokument för analys och handlingsplan

Analys och handlingsplan för lästester

Frågor skickas till Katarina Permén

katarina.permen@danderyd.se

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2021-07-28

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.