Avgifter och regler

Alla barn från 1 till 5 år har rätt till förskola eller pedagogisk omsorg om båda föräldrarna arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande. Samma regler gäller oavsett om verksamheten är kommunal eller fristående.

För högt belopp?

Om du har fått en faktura med ett belopp som är högre än normalt, ber vi dig att kontakta oss. I vissa fall har den inkomst som tidigare angivits och funnits registrerad inte uppdaterats i samband med att vi bytte system. Vi kan tyvärr inte i efterhand se vilka vårdnadshavare som har drabbats av detta fel, därför behöver du höra av dig till oss.

Felaktig faktura?

Bor du i en annan kommun, men har barn som går i förskola eller skola i Danderyd, kan du ha fått en felaktig faktura. Har du det hör av dig till oss, så gör vi en justering i systemet.

Faktura trots uppsagd plats?

Har du haft barn på fritidshem men nyligen sagt upp platsen kan det hända att du har fått en faktura som du inte borde ha fått. Har du fått det, hör av dig till oss.

Hör av dig via mejl eller e-tjänst

Hör av dig till oss via e-tjänst eller mejl. Oavsett kontaktväg hamnar ärendet i vårt ärendehanteringssystem och tas om hand i turordning. Tänk på att ange ditt personnummer och ditt fakturanummer när du kontaktar oss.

danderyd.se/kontaktakommunen

danderyd24@danderyd.se

Förtydligande 2020-04-15:

Flera vårdnadshavare har den senaste tiden hållit sina barn hemma en längre tid, på grund av oro för att barnen ska smittas av coronaviruset, eller på grund av att barnen uppvisar sjukdomssymptom.

Frågan har då uppkommit om det är möjligt att för en period avsäga sin plats på förskolan, eller att göra ett uppehåll i sin placering, och därmed inte behöva betala någon förskoleavgift.

Vi vill med anledning av detta förtydliga de regler som gäller. Så länge förskolorna håller öppet, vilket de kommer att göra så länge Folkhälsomyndigheten rekommenderar detta, så kommer barnet att behålla sin plats på förskolan och därmed ska avgiften betalas som vanligt.

I de fall en vårdnadshavare önskar att helt säga upp barnets plats på förskolan är det 1 månads uppsägningstid som gäller. För att sedan återfå sin plats behöver en ny ansökan skickas in och då kan ingen förtur ges.

Reglerna ovan gäller även för fritidshemmet.

Längre svarstid vid terminsstart

I samband med terminsstart är det många frågor som kommer in till bildningsförvaltningen, både via mejl och e-tjänst. Det handlar om alltifrån placeringar till ekonomifrågor. Vi återkommer till alla som kontaktat oss så snart som möjligt.

Avgifter från januari 2021

Avgiften för förskola och pedagogisk omsorg är densamma för barn till arbetande, föräldralediga, studerande och arbetssökande. Fakturan skickas ut runt den 20:e varje månad. Den betalas i efterskott.

Beslut om nya avgifter fattas varje år.

Avgift per månad för hushåll med en inkomst på 50 340 kr eller mer

  Barn 1-2 år* Barn 3-5 år**
Barn 1 1510 kr 1193 kr
Barn 2 1007 kr 795 kr
Barn 3 503 kr 398 kr
Barn 4 ingen avgift ingen avgift

* - Till och med den 31/7 det år barnet fyller 3 år
** - Från och med den 1/8 det år barnet fyller 3 år

Vid lägre inkomst

Om hushållet har en gemensam inkomst som är lägre än 50 340 kronor per månad, har du rätt till en lägre avgift än den ovan. Du behöver då fylla i en blankett om detta som sedan skickas in till oss.

Skulle inkomsten ha förändrats tidigare utan att det anmälts, kan detta regleras retroaktivt. En sådan reglering kan endast göras för två månader tillbaka i tiden, efter det att anmälan om ändring inkommit till Danderyds kommun.

Avgiften betalas hela året

Avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem är fördelad på årets 12 månader. Det innebär att en avgift betalas även under ledigheter, till exempel sommarsemester och jullov. Avgiften betalas även för 5- och 6-åringar som byter från förskola till fritidshem. Avgiften tas bort endast om ledigheten är minst tre månader.

Kort om maxtaxan

Den avgift som vårdnadshavare betalar för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem regleras i en förordning som heter Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 

Läs hela förordningen

Betala via autogiro eller e-faktura

Vill du betala via e-faktura anmäler du detta till din bank. Vi kan skicka elektroniska fakturor Nordea, Swedbank och Sparbankerna, Danske Bank, Forex Bank, Handelsbanken, ICA Banken, Länsförsäkringar Bank, Marginalen Bank, SEB, Skandiabanken, Sparbanken Syd och Ålandsbanken.

Vill du hellre att beloppet ska dras automatiskt varje månad behöver du anmäla det via vår blankett för autogiro. Den skrivs ut, fylls i och postas till oss.

Platsgaranti inom fyra månader

Skollagen reglerar hur kommunen ska erbjuda barnomsorg. Kommunen har fyra månader på sig att, efter att du ställt ditt barn i kö, erbjuda en plats. För att kommunen ska kunna garantera en plats måste du söka till minst en förskola eller pedagogisk omsorg som har lediga platser.

Danderyds kommun har en svarstid på två veckor när det gäller erbjudande till förskola. Om vårdnadshavare inte svarar inom denna tidsfrist räknas det som ett passivt avslag. Om du missat ett erbjudande och inte önskar tappa din köplats, hör av dig till oss via e-tjänsten, se Kontaktinformation längst ned.

Lediga platser på förskola och inom pedagogisk omsorg

För mer information om de nationella reglerna kring platshantering hänvisar vi till Skollagens 8 kap. 14 §.

Köregler

Danderyds kommun erbjuder plats på förskola och pedagogisk omsorg utifrån kötid. Kötiden utgår från ansökningsdatum. Vårdnadshavare kan ansöka om plats tidigast den dag barnet fått ett personnummer.

Vilken köplats ett barn ha går inte att säga då det finns flera parametrar som kan påverka den, bland annat eventuell nyinflyttning till kommunen.

Förstahandsval och förtur

Målet är att alla ska få sitt förstahandsval om barnomsorg tillgodosett. Men är det fler sökande till en förskola än vad det finns platser sker en prioritering. Till exempel kan förtur ges till barn som har syskon i en verksamhet.

Barn som bor i andra kommuner kan i mån av plats få en placering i Danderyd.

Barn till föräldralediga

Barn till föräldralediga har under skolterminen inklusive höstlovet rätt till förskola eller pedagogisk omsorg under 24 alternativt 30 timmar per vecka. Antalet timmar styrs av barnets ålder.

Barn som är 1-3 år samt till och med vecka 32 det år som barnet fyller 4 år, har rätt till 24 timmar per vecka. Från och med vecka 33 det år barnet fyller 4 år samt barn som är 5 år har rätt till 30 timmar per vecka. Föräldrar som får tvillingar får ha en vistelsetid på 30 timmar per vecka för de barn som går i förskola eller pedagogisk omsorg.

Barnen har rätt att vistas 1 månad på sin gamla placeringstid, efter syskonets födelse.

Barn till föräldralediga har inte rätt till vistelse inom förskola eller pedagogisk omsorg:

  • vid klämdagar
  • under jullov, sportlov eller påsklov
  • under sommarlovet, vecka 26-32

Öppettider

Förskolorna har öppet vardagar under hela året mellan klockan 07:15 och 17:15 eller mellan klockan 07:30 och 17:30. Öppettiderna kan justeras något utifrån vårdnadshavarnas behov. Vårdnadshavare ska lämna intyg om arbetstider på högst 40 timmar/vecka till rektor för att kunna utöka barnets tid på förskolan.

Inom den pedagogiska omsorgen ska öppettiderna anpassas efter vårdnadshavarnas behov. Verksamheten erbjuds alla vardagar under hela året.

Riktlinjer

Nedanstående riktlinjer för förskoleplats i Danderyds kommun berör bland annat rätt till plats, köregler och avgifter. Riktlinjerna gäller för såväl fristående som kommunala förskolor.

Riktlinjer för plats i förskola och pedagogisk omsorg - gäller fr.o.m. 1 augusti 2021

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2021-11-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.