Välja skola till hösten 2024

Årets skolvalsperiod är nu avslutad. Senast den 12 februari behövde du som är vårdnadshavare till ett barn som till hösten ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 välja skola till ditt barn. I vissa fall gällde detta även barn som ska börja årskurs 4.

Skolbarn går över skolgården.

Besked om skolplacering

Det är rektorn vid varje skola som beslutar om skolplacering utifrån skolvalsreglerna. Alla placeringar till skolorna i Danderyd är klara i slutet av mars. Då skickas placeringsbesluten ut till vårdnadshavarnas mejladresser.

Ni behöver inte aktivt tacka ja till den skolplacering som meddelats i placeringsbeslutet från Danderyds kommun.

Om den aktuella placeringen inte längre är aktuell, till exempel för att barnet har fått plats på en skola utanför Danderyd eller ska flytta från kommunen, vänligen kontakta skolan som barnet har blivit placerat på för att meddela dem detta.

För Danderyd kommuns kommunala skolor börjar höstterminen 2024 den 20 augusti.

Överklaga skolplacering

Om du inte är nöjd med den skolplacering som ditt barn har fått, finns det möjlighet att överklaga beslutet.

Överklaga skolplacering

Antagningsordning

Danderyds kommunala grundskolor har en ny antagningsordning från och med 1 januari 2024. Då gäller att: 

När det är fler sökande än det finns platser på en skola, är det i första hand den relativa närhetsprincipen som avgör vem som får en plats. Om två elever skulle få exakt samma värde där, används absolut närhet som urvalsgrund. Blir värdet lika även där, används lottning för att avgöra vem som får platsen.

Mer information om antagningsordningen i Danderyds kommunala skolor

Danderyds fristående skolor kan ha andra urvalsregler än de kommunala. Mer information om detta och om hur du ansöker till dem fås av respektive skola. 

Alla grundskolor i Danderyd

Ansökan till anpassad grundskola, resursklass och verksamhet för språkstörning

Vill du ansöka om plats i anpassad grundskola eller till resursklass och verksamhet för språkstörning i Danderyd, görs det via en blankett. 

Läs mer om hur du ansöker till anpassad grundskola

Läs mer om hur du ansöker till resursklass och verksamhet för språkstörning

Har du frågor?

  1. Läs igenom dokumentet Regler för val av grundskola i Danderyds kommun.
  2. Kontakta kommunen via e-tjänsten Kontakta kommunen, välj kategorin Skola och förskola.
  3. Besök vårt kontaktcenter i Mörby centrum, plan 5 intill biblioteket. De har öppet måndag till fredag kl 8-16:30.

Regler för val av grundskola i Danderyds kommun

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-04-12

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.