Skolval till årskurs 4

Skolvalet 2021 till årskurs 4 ska göras för de elever som hösten 2021 ska börja årskurs 4, i en fristående eller kommunal skola, och som idag går i en skola i Danderyd som endast har undervisning för elever upp till årskurs 3.

De skolor i Danderyd som har undervisning upp till årskurs 3 är de kommunala skolorna Baldersskolan och Långängsskolan samt den fristående Ösbyskolan.

Skolvalet görs via vår e-tjänst, oavsett om du vill söka till en fristående eller kommunal skola i Danderyd. Samma sak om ditt barn är bosatt i Danderyd, men ska börja årskurs 4 i en skola i en annan kommun.

Skolvalet inför hösten 2021 öppnar den 19 januari 2021.

Antagningsordning

Ditt barn har störst chans att komma in på den skola som ligger närmast bostaden. För att ytterligare öka möjligheten att få plats där, bör du välja den som ditt förstahandsalternativ.

För de kommunala skolorna gäller att de i första hand ska erbjuda plats till elever som är bosatta i Danderyd. Elever bosatta i andra kommuner antas i mån av plats.

De fristående skolorna tar in efter förstahandsval och närhetsprincip, oavsett folkbokföringskommun. De kan också ha andra urvalsregler, för att ta reda på dem behöver du kontakta respektive skola eller läsa på deras hemsida.

Grundskolor i Danderyd

Relativ närhetsprincip

När det är fler sökande än det finns platser på en kommunal skola i Danderyd, är det den relativa närhetsprincipen som gäller för att avgöra vem som får en plats och inte. Den relativa närhetsprincipen ger förtur till den elev som förlorar mest på att inte få en plats på den aktuella skolan.

Det som mäts är skillnaden i avstånd mellan hemmet och den sökta skolan jämfört med mellan hemmet och den närmaste alternativa skolan. Principen kan förklaras som att ju mer eleven skulle förlora på att inte få en plats i den utvalda skolan, desto längre fram i kön kommer eleven i urvalet till den skolan.

För att ta reda på avståndet mellan en bostad och en skola används miljö- och stadsbyggnadskontorets digitala kartor. Mätningen görs mellan fastighetsgränsen för skolan och fastighetsgränsen för elevens folkbokföringsadress.

Den relativa närhetsprincipen gäller för de kommunala skolorna i Danderyd. De fristående skolorna kan ha andra antagningsprinciper.

Särskilda skäl

Undantag från ordinarie antagningsregler kan göras för elever som har särskilda skäl att gå i en viss skola. Det kan till exempel röra sig om olika typer av funktionsnedsättningar och att resurser för dessa finns på en viss skola i kommunen.

Sådana ansökningar prövas i varje enskilt fall i en elevhälsokonferens eller motsvarande, under rektorns ledning. Det är rektorn i den skola som eleven söker till som beslutar om det särskilda skälet ska ge förtur eller inte.

Val till skola utanför Danderyd

Vi som kommun har ansvar för att alla barn som är folkbokförda i Danderyd har en skolplats. Det innebär att även om ditt barn ska gå i en skola i en annan kommun, så behöver valet registreras hos oss.

Om du vill välja en kommunal eller fristående skola som ligger utanför Danderyd behöver du själv kontakta den skolan, för att söka plats där.

Därefter går du in i vår e-tjänst för skolvalet och väljer ”Skola utanför Danderyd”. När du sedan fått besked från den önskade skolan om att du fått plats där, meddelar du oss skolans namn och kontaktuppgifter via e-tjänsten nedan.

Information om skolplacering

Det är rektorn vid varje skola som beslutar om skolplacering utifrån skolvalsreglerna. Alla placeringar till skolorna i Danderyd är klara i mars. Då skickas placeringsbeskeden ut till vårdnadshavarnas e-postadresser.

Om du inte är nöjd med den placering som ditt barn har fått, finns det möjlighet att överklaga beslutet.

Överklaga skolplacering

Har du frågor?

  1. Läs mer på sidan som handlar om Skolvalet 2021.
  2. Läs igenom dokumentet med våra riktlinjer.
  3. Kontakta kommunen via kontaktformuläret, ange att du vill ha hjälp med skolvalet.

Skolvalet 2021

Riktlinjer - Att välja grundskola i Danderyd

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.