Skolval till årskurs 7

Alla elever som är folkbokförda i Danderyd och som hösten 2021 ska börja årskurs 7 behöver göra ett skolval. Valet ska göras oavsett om eleven vill gå i en kommunal eller fristående skola, i Danderyd eller i någon annan kommun.

Eftersom vi som kommun har ansvar för att alla barn som är folkbokförda här har en skolplats, är det viktigt att allas val registreras hos oss. Även om ditt barn går i en skola utanför Danderyds kommun och avser att fortsätta årskurs 7 i den skolan, behöver ett skolval registreras hos oss.

Skolvalet inför hösten 2021 öppnar den 19 januari.

Det här ska du ange vid skolvalet

  1. vilken skola eleven vill gå i i första, andra och tredje hand.
  2. i vilken skola eleven har gått i årskurs 6.
  3. vilket modernt språk eleven har läst i årskurs 6.

Punkt 2 och 3 är information som den nya skolan behöver.

Antagningsordning

För de kommunala skolorna gäller att de i första hand ska erbjuda plats till elever som är bosatta i Danderyd. Elever bosatta i andra kommuner antas i mån av plats.

Vissa skolor har utbildningar som kräver antagningsprov. Mer information finns att läsa på respektive skolas hemsida.

Grundskolor i Danderyd

Relativ närhetsprincip

När det är fler sökande än det finns platser på en kommunal skola i Danderyd, är det den relativa närhetsprincipen som gäller för att avgöra vem som får en plats och inte. Den relativa närhetsprincipen ger förtur till den elev som förlorar mest på att inte få en plats på den aktuella skolan.

Det som mäts är skillnaden i avstånd mellan hemmet och den sökta skolan jämfört med mellan hemmet och den närmaste alternativa skolan. Principen kan förklaras som att ju mer eleven skulle förlora på att inte få en plats i den utvalda skolan, desto längre fram i kön kommer eleven i urvalet till den skolan.

För att ta reda på avståndet mellan en bostad och en skola används miljö- och stadsbyggnadskontorets digitala kartor. Mätningen görs mellan fastighetsgränsen för skolan och fastighetsgränsen för elevens folkbokföringsadress.

Den relativa närhetsprincipen gäller för de kommunala skolorna i Danderyd. De fristående skolorna kan ha andra antagningsprinciper.

Särskilda skäl

Undantag från ordinarie antagningsregler kan göras för elever som har särskilda skäl att gå i en viss skola. Det kan till exempel röra sig om sociala skäl eller olika typer av funktionshinder.

Sådana ansökningar prövas i varje enskilt fall i en elevhälsokonferens eller motsvarande, under rektorns ledning. Det är rektorn i den skola som eleven söker till som beslutar om det särskilda skälet ska ge förtur eller inte.

Val till skola utanför Danderyd

Vi som kommun har ansvar för att alla barn som är folkbokförda i Danderyd har en skolplats. Det innebär att även om ditt barn ska gå i en skola i en annan kommun, så behöver valet registreras hos oss.

Om du vill välja en kommunal eller fristående skola som ligger utanför Danderyd behöver du själv kontakta den skolan, för att söka plats där.

Därefter går du in i vår e-tjänst för skolvalet och väljer ”Skola utanför Danderyd”. När du sedan fått besked från den önskade skolan om att du fått plats där, meddelar du oss skolans namn och kontaktuppgifter via e-tjänsten nedan.

Information om skolplacering

Det är rektorn vid varje skola som beslutar om skolplacering utifrån skolvalsreglerna. Alla placeringar till skolorna i Danderyd är klara i mars. Då skickas placeringsbeskeden ut till vårdnadshavarnas e-postadresser.

Om du inte är nöjd med den placering som ditt barn har fått, finns det möjlighet att överklaga beslutet.

Överklaga skolplacering

Har du frågor?

  • Läs mer på sidan som handlar om Skolvalet 2021.
  • Läs igenom dokumentet med våra riktlinjer.
  • Kontakta kommunen via kontaktformuläret, ange att du vill ha hjälp med skolvalet.

Skolvalet 2021

Riktlinjer - Att välja grundskola i Danderyd

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.