Skolutredningen

Skolutredningen godkändes av kommunstyrelsen vid deras sammanträde den 17 juni 2024. Utredningens slutsatser kommer nu att vara ett underlag för utbildningsnämndens fortsatta arbete med och för de kommunala grundskolorna i Danderyd.

Skolutredningens syfte

Den färdiga skolutredningen utgör ett underlag för politiska beslut om Danderyds framtida skolorganisation.

Utredningens förslag handlar bland annat om hur Danderyds kommun kan komma till rätta med det överskott på elevplatser som finns i flera av de kommunala låg- och mellanstadieskolorna. 

En film om skolutredningen

Här är en film som sammanfattar bakgrunden till och förslagen i skolutredningen. Medverkar gör kommundirektör Johan Lindberg, bildningsdirektör Johannes Pålsson och ansvarig projektledare Mattias Wald.

Referensgrupper

Utredningen involverade två referensgrupper bestående av rektorer respektive vårdnadshavare. Referensgruppen för vårdnadshavare bestod av representanter från samtliga kommunala låg- och mellanstadieskolor i Danderyd. Deltagarna sattes ihop utifrån förslag från skolornas föräldraföreningar eller skolråd.

Rektorerna vid de berörda skolorna hölls uppdaterade under hela utredningens gång, och de höll i sin tur sina medarbetare informerade.

Tidplan

Nedan syns en bild som visar processen för utredningen under våren 2024. Kommunstyrelsen godkände utredningen den 17 juni 2024. 

Frågor och svar om skolutredningen

Det finns en överkapacitet i det kommunala skolsystemet, det vill säga det finns för många elevplatser i förhållande till antalet elever i Danderyd.

Men det handlar inte bara om att antalet tomma platser måste minska, det handlar också om att skapa förutsättningar för skolorna att ha tillräckligt många elever för att klara sin budget, samtidigt som de ska kunna erbjuda en riktigt bra verksamhet och undervisning. 

Det är ett politiskt beslut att fatta, vilka avvägningar som ska göras mellan ekonomiska resurser och kvalitetskrav i Danderyds kommunala skolor. 

Utredningen ska ge ett underlag som politikerna ska kunna fatta beslut utifrån. Det handlar bland annat om att presentera fakta och prognoser för elevantalet i Danderyds kommunala skolor, omvärldsanalyser och analys av marknadsläget, fakta kring skolornas lokalkapacitet och ekonomi samt flera olika risk- och konsekvensanalyser.

Utifrån dessa underlag ska förslag presenteras, som kommunstyrelsen kan fatta beslut utifrån. 

I utredningen ingår en översyn av alla låg- och mellanstadieskolor i kommundelarna Djursholm, Stocksund och västra Danderyd. I referensgruppen för vårdnadshavare är även representanter från Enebybergs skola med.

Vid fler frågor, se under rubriken Kontaktinformation längre ned på sidan. Där kan du skicka in din fråga till bildningsförvaltningen via e-tjänsten Kontakta kommunen. 

Utredningen

Skolutredning 2024 - slutversion - justerad 2024-06-03.pdf

Tabeller till rapport - bilaga ekonomi.pdf

Tabeller till rapport - bilaga elevantal per klass över tid.pdf

Tabeller till rapport - bilaga kvalitet.pdf

Tabeller till rapport - bilaga volymer.pdf

Yttrande från referensgrupp, vårdnadshavare, maj 2024.pdf

Fakta och underlag

Projektplan skolutredningen - Danderyds kommun.pdf

Delrapport från skolutredningen - Danderyds kommun.pdf

Bilder tillhörande delrapporten

Minnesanteckningar dialogmöte 1 - 2024-02-22

Nyheter

Nyhet 2024-02-21: Omtag i skolutredningen – nya dialoger startar i veckan

Nyhet 2024-03-08: Efter omtaget är skolutredningens dialoger nu igång

Nyhet 2024-04-24: Skolutredningens dialoger klara – utredningen klar i maj

Nyhet 2024-06-19: Enhällig kommunstyrelse godkände skolutredningen

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-06-19