Utbildning för flyktingar från Ukraina

Här har vi samlat information som gäller för barn och unga som omfattas av massflyktsdirektivet och som ska börja i förskola, grundskola eller gymnasium i Danderyd.

Перегляньте цю сторінку українською мовою

Ansökningar under sommaren

Ansökningar om placering på förskola eller skola som görs under sommaren, kommer att behandlas i mitten av augusti. En handläggare från bildningförvaltningen kommer att höra av sig till dig efter det.

Förskola

Så här går inskrivningsprocessen till:

 1. En vårdnadshavare, god man eller kontaktperson ansöker om plats på förskola för barnet, via e-tjänsten Utbildningsval för flyktingar från Ukraina. Se nedan. Ansökan bör innehålla ett förstahands-, ett andrahands- och ett tredjehandsalternativ. 
 2. En handläggare från bildningsförvaltningen ordnar en placering på förskola utifrån de önskemål som angivits i e-tjänsten.
 3. Förskolan kallar vårdnadshavare, god man eller kontaktperson och barnet till ett inskrivningssamtal. Under samtalet går pedagogerna igenom en plan för inskolning.
 4. Barnet skolas in på förskolan.

Grundskola

Så här går inskrivningsprocessen till: 

 1. En vårdnadshavare, god man eller kontaktperson ansöker om plats på skola för eleven, via e-tjänsten Utbildningsval för flyktingar från Ukraina. Se nedan. Ansökan bör innehålla ett förstahands-, ett andrahands- och ett tredjehandsalternativ. 
 2. En handläggare från bildningsförvaltningen ordnar en placering på skola utifrån de önskemål som angivits i e-tjänsten.
 3. Handläggaren kallar vårdnadshavare, god man eller kontaktperson och eleven till kartläggningssamtal samt hälsosamtal. Här ges kort information om det svenska skolsystemet och utifrån detta diskuteras vilken skolgång som är lämpligast för eleven. 
 4. Elevens skola kallar eleven till ett inskrivningssamtal.

Gymnasieskola

Så här går inskrivningsprocessen till: 

 1. En vårdnadshavare, god man eller kontaktperson ansöker om plats i gymnasieskola för eleven, via e-tjänsten Utbildningsval för flyktingar från Ukraina. Se nedan. Ansökan bör innehålla ett förstahands-, ett andrahands- och ett tredjehandsalternativ. 
 2. En handläggare från bildningsförvaltningen kallar eleven till studievägledning. Här ges kort information om det svenska skolsystemet och utifrån detta diskuteras vilken skolgång som är lämpligast för eleven.
 3. Handläggaren hjälper eleven att hitta lämplig utbildningsform utifrån de önskemål som framkom vid studievägledningen. 
Uppdaterad: 2022-05-16

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.