Flerspråkighet i förskolan

Här samlar vi material för dig som arbetar med flerspråkiga barn i förskolan. Mottagandet brukar innehålla ett inskrivningsmöte, ett uppföljningssamtal och ett kartläggningssamtal.

Flerspråkighetsplan

Vår flerspråkighetsplan är till för att förskolan ska kunna medverka till barns flerspråkiga utveckling. Målet är att öka den språkliga medvetenheten hos alla som arbetar i förskolan och klargöra principer för språkanvändning i varje enskild förskola samt göra detta förståeligt för barn och vårdnadshavare.

Här hitter du hela vår flerspråkighetsplan

Rutiner vid mottagande

När ett nyanlänt barn har fått plats i förskolan bjuder rektor in vårdnadshavarna till ett inskrivningsmöte. Även en tolk ska närvara vid detta möte.

Efter två dagars inskolning hålls ett uppföljningssamtal. Då närvarar barnets vårdnadshavare, personal från barnets avdelning samt en tolk.

Efter ytterligare 8 veckor hålls ett kartläggningssamtal, även då närvarar vårdnadshavare, personal från barnets avdelning på förskolan samt en tolk. Därefter, om rutiner och utveckling fortgår som förväntat, följer två utvecklingssamtal per läsår.

Rutiner vid mottagande

Innehåll och material till inskrivningsmöten

Innehåll och material till uppföljningssamtal

Innehåll och material till kartläggningssamtal

Anpassa lärmiljön

Tips på material

Första steget-parlören

Rutiner - bild

Rutiner - text och bild

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-09-08

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.