Program för uppföljning av läs- och skrivutveckling samt matematik

Danderyds kommun har ett obligatoriskt program för uppföljning av läs- och skrivutveckling samt matematik. Med hjälp av programmet kan skolor tidigt upptäcka elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk eller matematik.

Programmet hjälper skolor att tidigt upptäcka styrkor och svårigheter, utmana och sätta in åtgärder och att arbeta förebyggande för att förhindra läs-, skriv- och matematiksvårigheter bland elever i Danderyds kommun.

Program för 2023-2024

Program för uppföljning av läs- och skrivutveckling samt matematik 2022-2023

DLS-material till diagnoserna distribueras via bildningsförvaltningen.

Material till förskoleklassen hittar du hos Skolverket.

Material till grundsärskolan hittar du hos Skolverket.

Hitta språket och Hitta matematiken - kartläggning i förskoleklass - Skolverket

Mall för sammanställning av resultat 

Inrapporteringsmall för förskoleklass - Läs och skriv

Inrapporteringsmall för förskoleklass - Matematik

Inrapporteringsmall för åk 1 och åk 2

Inrapporteringsmall för grundsärskolan åk 1

Inrapporteringsmallar för åk 4, åk 7 samt gymnasiet åk 1

Dokument för analys och handlingsplan

Analys och handlingsplan är just nu under bearbetning.

Kontakt

Ifyllda mallar skickas till Katarina Permén, hon besvarar också eventuella frågor.

katarina.permen@danderyd.se

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-09-07

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.