Välja skola till hösten 2023

Mellan den 17 januari och den 5 februari 2023 behöver du som är vårdnadshavare till ett barn som till hösten ska börja i förskoleklass, åk 4 eller åk 7 välja skola till ditt barn. Valet görs via vår e-tjänst.

Skolbarn går över skolgården.

Dessa elever är berörda

  • Elever som ska börja i förskoleklass.
  • Elever som ska börja i årskurs 7.
  • Vissa elever som ska i börja årskurs 4.*

*) De som berörs är elever som idag går i årskurs 3 på Ösbyskolan eller Elevverket.

Alla val behöver registreras hos oss

Vi som kommun har ansvar för att alla barn som är folkbokförda här har en skolplats, därför är det viktigt att allas val registreras hos oss. Det innebär att även om ditt barn ska börja i en skola i en annan kommun eller om barnet redan går i en skola utanför Danderyd och avser fortsätta där, så behöver detta registreras hos oss.

Öppet hus i skolorna

Alla skolor bjuder in till informationsmöten eller öppet hus. Då har du möjlighet att få en närmare inblick i verksamheten och kan ställa dina frågor. 

Datum och tider för skolornas öppet hus

Så här gör du för att välja skola

Du väljer skola via vår e-tjänst Välja skola till hösten 2023. 

Via e-tjänsten anger du vilken skola barnet önskar gå i i första, andra respektive tredje hand. Här kan både kommunala och fristående skolor anges. Har barnet två vårdnadshavare måste valet godkännas av båda för att det ska bli giltigt. 

Elever upp till årskurs 4 blir automatiskt placerade på fritidshemmet på den skola som de har fått plats på. Önskas ingen plats på fritids behöver du meddela skolan detta. 

Obs! För att kunna välja skola behöver du efter att du har loggat in i e-tjänsten klicka på fliken ”Alla” och sedan direkt på rubriken ”Skolval”. Det gäller även dig som ska godkänna ett val som gjorts av en annan vårdnadshavare. 

Tips! När du är inne i e-tjänsten kan du kontrollera att vi har rätt kontaktuppgifter till dig - till exempel rätt mejladress. Glöm inte att klicka på ”Skicka” om du har gjort några ändringar.

Frågor och svar

Om du vill att ditt barn ska gå i en kommunal eller fristående skola som ligger i en annan kommun behöver du själv kontakta den skolan, för att söka plats där.

Därefter går du in i vår e-tjänst Välja skola till hösten 2023 och väljer ”Skola utanför Danderyd”. När du sedan fått besked från den önskade skolan om att du fått plats där, meddelar du oss skolans namn och kontaktuppgifter via samma e-tjänst.

Om familjen är på väg att flytta till Danderyd och barnet eller eleven då kommer att folkbokföras här, har barnet rätt att delta i skolvalet. Detta förutsatt att inflyttningen sker någon gång mellan skolvalets öppnande och höstens skolstart.

Skolan du söker till behöver få en kopia på ett köpekontrakt på en bostad eller ett hyreskontrakt eller liknande, senast sista dagen i skolvalet. Då kommer ditt val att hanteras tillsammans med övriga folkbokförda elevers skolval.

Om familjen har flyttat till Danderyd någon gång under pågående skolval behöver folkbokföringen slå igenom i vårt system för att eleven ska kunna räknas som Danderydsbo. Om folkbokföringen inte har slagit igenom innan skolvalet stänger behöver du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen

Elever folkbokförda i Danderyd har alltid förtur till platserna i Danderyds kommunala skolor. Finns det skolplatser över efter att dessa elever har fått sina platser, är det möjligt för elever som är folkbokförda i andra kommuner att få en skolplats här. De fristående skolorna kan ha andra urvalsregler.

Ansökan görs via samma e-tjänst som de som är folkbokförda i Danderyd använder sig av, Välja skola till hösten 2023.

Mer information om alla skolor

Information om varje skola finns att läsa på deras hemsidor. Totalt finns det åtta kommunala och fyra fristående skolor i Danderyd som tar emot elever från förskoleklass till och med årskurs 6 samt två kommunala och en fristående skola som tar emot elever i årskurs 7-9.

Alla grundskolor i Danderyd

Kommunala grundskolor i Danderyd

Mer om kvaliteten i Danderyds skolor

Ansökan till grundsärskola, resursklass och verksamhet för språkstörning

Vill du ansöka om plats i grundsärskola* eller till resursklass och verksamhet för språkstörning i Danderyd, görs det via en blankett. 

Läs mer om hur du ansöker till grundsärskola

Läs mer om hur du ansöker till resursklass och verksamhet för språkstörning

*) Den 2 juli 2023 byter grundsärskolan namn till anpassad grundskola.

Antagningsordning

Kommunala grundskolor

När skolvalet är avslutat fördelas platserna först bland de barn och elever som bor i Danderyd. Ibland är det fler sökande än det finns platser på en skola, då fördelas platserna utifrån den relativa närhetsprincipen. De som inte får plats på sitt förstahandsval hänvisas till sitt andrahandsval, och så vidare.

Så här fungerar antagningsordningen

Fristående grundskolor

De fristående skolorna kan ha andra urvalsregler än de kommunala skolorna. Mer information finns på respektive fristående skolas hemsida.

Alla grundskolor i Danderyd

Besked om skolplacering

Det är rektorn vid varje skola som beslutar om skolplacering utifrån skolvalsreglerna. Alla placeringar till skolorna i Danderyd är klara i mars. Då skickas placeringsbeskeden ut till vårdnadshavarnas mejladresser.

Höstterminen 2023 börjar den 17 augusti.

Överklaga skolplacering

Om du inte är nöjd med den skolplacering som ditt barn har fått, finns det möjlighet att överklaga beslutet.

Överklaga skolplacering

Har du frågor?

  1. Läs igenom dokumentet med våra riktlinjer; Riktlinjer - Att välja grundskola i Danderyd.
  2. Kontakta kommunen via e-tjänsten Kontakta kommunen, välj kategorin Skola och förskola.
  3. Besök vårt kontaktcenter i Mörby centrum, plan 5 intill biblioteket. De har öppet måndag till fredag kl 8-16:30.

Riktlinjer - Att välja grundskola i Danderyd

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-01-30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.