Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Våra pedagoger

Vi ger barnen tid och utrymme att skapa trygga och roliga lektillfällen i en miljö som anpassas efter barnens intressen och utveckling. Närheten till skogs- och ängsmark inbjuder till olika upplevelser, upptäckter och lekar. Genom leken utvecklar barnen sin fantasi och sin sociala kompetens och befäster nya kunskaper.

Vi uppmuntrar barnen att klara av vardagliga situationer för att utvecklas till självständiga individer som visar hänsyn och respekt för andra. Barnens delaktighet och inflytande står i fokus i det dagliga och långsiktiga arbetet inom områden såsom språk, naturvetenskap, skapande, teknik, matematik och rörelse.

För att barnen ska vara aktiva i sitt lärande är det viktigt med delaktighet, dialog och samspel mellan barnen och tillsammans med vuxna.

Vi säkerställer kvaliteten i verksamheten genom att våra pedagoger tillsammans arbetar utifrån vår vision och förskolans läroplan. Vi använder oss av gemensamma mål- och utvärderingsdokument samt kommunens kundenkäter, observationer och kvalitetsdokument.