Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Gränsgärdets förskola

Gränsgärdets förskola har en stor och kuperad gård, vilket inbjuder till mycket utevistelser och friluftsaktiviteter. Vi arbetar medvetet med motorik- och rörelseträning, språk, matematik, teknik och naturvetenskap. (Gränsgärdets förskola hette tidigare Kornvägens förskola.)

Vårt arbetssätt

Vi ger barnen tid och utrymme att skapa trygga och roliga lektillfällen i en miljö som anpassas efter barnens intressen och utveckling. Närheten till skogs- och ängsmark inbjuder till olika upplevelser, upptäckter och lekar. Genom leken utvecklar barnen sin fantasi och sin sociala kompetens och befäster nya kunskaper.

Mer om vår pedagogik
Veckans stora händelse, matbilen kommer. Vad får vi för mat denna vecka?