Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Våra avdelningar

Vi har två avdelningar - Villekulla och Lönneberga med ca 20 barn per avdelning.

Avdelningarna är åldersintegrerade, vilket innebär att barn från 1-6 år går på samma avdelning.

Vi strävar efter att ha ett gott samarbete över avdelningsgränserna. Genom bland annat tvärgrupper lär vi känna varandra bättre, både barn och vuxna.

Alla barn på förskolan har gemensam sångsamling en gång i veckan. I övrigt har vi undervisning i olika åldersindelade grupper, där vi med utgångspunkt i läroplanen, genom organiserade lekar och aktiviteter, till exempel tränar samarbete och koncentration.