Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Våra pedagoger

Vi som arbetar här är utbildade pedagoger med lång erfarenhet. Vi utbildar oss kontinuerligt på personalmöten, planeringsdagar och olika kurser på kvällstid.

Trygghet, utveckling, gemenskap och glädje är grunden i vår verksamhet.

Vår målsättning är att varje barn ska:

 • känna sig trygga med kamrater och pedagoger på förskolan
 • uppleva att någon lyssnar på och respekterar hen.
 • få möjlighet att utveckla egna intressen i en trygg miljö.
 • Alla barn ska få möjlighet att utvecklas och stimuleras i sin egen takt, utifrån sina förutsättningar.
 • Vi försöker på bästa sätt ta vara på barnens fantasi, kompetens, nyfikenhet och kreativitet, så att de utmanas till att prova nya saker, även om det inte går som man tänkt sig från början.
 • Alla skall våga prova igen och igen. Det är viktigt att stödja, hjälpa och uppmuntra barnen för att lägga grunden till ett livslångt lärande.

Gemenskap och glädje

Vi uppmuntrar och ger barnen möjlighet att skapa självtillit, glädje och att utveckla sin sociala kompetens och empatiska förmåga.

Viktiga aspekter av det är att:

 • lära sig lyssna
 • visa hänsyn och omtanke
 • hjälpa varandra i dagliga situationer
 • lära sig att hantera konflikter
 • Vi vill också att alla barn och vuxna ska känna gemenskap och att det är roligt att komma hit på morgonen.
 • Vi har många gemensamma aktiviteter, där både föräldrar och barn deltar.

Vi är lyhörda och uppskattar föräldrarnas delaktighet i verksamheten. Barn och föräldrar ska känna sig välkomna hit till Gränsgärdets förskola. 

Vi vill att barnen ska kunna säga: "När jag var liten och gick på förskolan trivdes jag och hade roligt, det kommer jag ihåg..."