Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Vårt arbetssätt

Vi vill se tiden på Hildingavägens förskola som en start på det livslånga lärandet. Lärmiljöerna både inne och ute inspirerar barnen att leka, skapa, utforska och lära av varandra tillsammans med närvarande pedagoger. Barnen ges rika tillfällen att utveckla sin rörelseförmåga genom att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer.

Så här arbetar vi

  • följer rådande styrdokument. Lpfö 18, skollagen och barnkonventionen.
  • möter alla med respekt och omtanke
  • uppmuntrar till egna initiativ och att självkänslan utvecklas
  • alla ska känna trygghet och trivsel
  • uppmuntrar till samarbete och hänsynstagande
  • ser, lyssnar och bekräftar varje barn
  • stöttar barnet i sina tankar och handlingar
  • uppmuntrar barnet att dela med sig och hjälpa varandra
  • projektinriktat