Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Intresseväckande rubrik

En ingress fungerar lite grann som en sammanfattning av din text. Den ska ge en bild av vad reportaget handlar om. Men avslöja inte för mycket – då behöver ju inte läsaren bry sig om att läsa resten av din artikel!

Text som skrivs in direkt i editorn är oformaterad. Du får själv märka upp de delar av texten som ska ha ett annat utseende. Så sker genom att du markerar text och väljer något av formateringsalternativen i verktygslisten ovanför editorn. Det finns till exempel knappar för nummerlista eller punktlista. Fördefinierade storlekar för rubriker och normaltext finns i rullisten.  

Klarspråk står för myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Klarspråk handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna. 

Punktlista

  • Skriv så enkelt som möjligt
  • Skriv med du-tilltal 

Rubrik nivå stor

Försök att dela upp din text i kortare stycken så blir den lättare att läsa. Arbeta även med rubriker och underrubriker för att hjälpa läsaren igenom texten. 

Underrubrik nivå mellan

Rubriknivå mellan är alltid en underrubrik till nivå stor och tillhör samma stycke. Genom att använda underrubriker hjälper du läsaren att få en översikt av din text. 

Rubrik nivå stor 

Du kan skapa flera rubriker i nivå stor efter varandra för att dela upp din text i kortare stycken. 

Nedan hittar du en guide för hur du skapar tillgängliga pdf:er samt riktlinjer för vad du kan tänka på när du ska skriva tydliga länkar:

Guide för att skapa en tillgänglig pdf.pdf

Riktlinjer för att skriva tydliga länkar.pdf