Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Våra avdelningar

På Majstigens förskola har vi tre avdelningar - Fjärilen, Sländan och Humlan

Fjärilen och Sländan

På Fjärilen 3-4 årsavdelningar har vi plats för upp till 22 barn.
På Sländan 1-3 års avdelning har vi plats för ca 16 barn.

Vi är ofta ute i naturen, både i skogen och på vår stora gård. Här får barnen möjlighet att upptäcka och utforska miljön. Vi samtalar om allemansrätten, naturens kretslopp och vikten att värna om vår natur. I skogen utmanas barnen på många sätt genom t.ex. naturvetenskapliga experiment, matematiska uppgifter och genom motoriska lekar.

Varje dag efter lunch samlas vi för en gemensam lässtund. Här har vi ett ypperligt tillfälle att träna barnens språkutveckling då vi läser, samtalar och diskuterar tillsammans kring bokens handling och bilder.

Humlan

Humlan är en avdelning för 4-5-åringar och har upp till 15 barn.

Vi arbetar aktivt med att få barnen så självständiga som möjligt. De får bland annat lära sig att ta ansvar för sig själva och sina saker, ta mat själva från vår buffé samt öva sig på att ta enklare instruktioner i grupp. Allt för att de ska vara väl förberedda inför skolstart. 

På våra utedagar får barnen möjlighet att utmanas i både matematik, naturvetenskap och teknik. T.ex. genom att bygga koja tillsammans utvecklar barnen sitt språk, samarbetsförmåga, matematiskt tänkande samt att testa olika tekniker och komma på egna tekniska lösningar. 
Varje dag samlas vi på en gemensam läsgrupp där vi läser sagor tillsammans. Detta stimulerar barnens språkutveckling. Om intresse finns, uppmuntrar och utmanar vi barnen att själva forma olika bokstäver samt att hjälpa dem att ta de första stegen mot det egna läsandet.

Fjärilen    08-568 917 98

Sländan   08-568 917 95

Humlan   08-568 917 99