Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Våra pedagoger

Majstigens mål är att alla barn ska känna sig trygga samt att de varje dag ska få uppleva glädjen i att lära sig nya saker. Vi vill att varje barn ska känna en styrka i sig själv och känna en tillit till sin egen förmåga; ha vetskap om att ”Jag kan” och ”Jag kan lära mig".

Vi utgår från barnens tankar

Vi vet att vårt förhållningssätt, hur vi organiserar vår verksamhet, både i tid och rum, påverkar barnens möjligheter att trivas, fungera samt lära och utvecklas. Därför lägger vi stor vikt vid att skapa en välfungerande struktur och miljö. Miljön skapar trygghet men ska också vara spännande för att locka till lek, fantasi och ett lustfyllt lärande.

Barnens inflytande står i fokus och därför utgår vi från deras tankar, idéer och intressen då vi planerar våra inomhusmiljöer. Vi tar tillvara på barnens egna intressen så mycket som möjligt och anpassar vår verksamhet utifrån dessa, då vi vet av erfarenhet att intresserade barn lär sig mer.

Förskoleappen

Eftersom verksamheten på förskolan utgår från Läroplan för förskolan sätter vi stor vikt vid att dokumentera de olika områdena. Vi använder oss, sedan januari 2017, av dokumentationsverktyget Förskoleappen. Varje förälder får en personlig inloggning och kan på så sätt få en tydlig inblick i sitt eget barns vardag och få se exempel på deras utveckling och lärande. Här taggas också de olika verksamhetsmålen i läroplanen och vi kan tillsammans med föräldrarna följa varje barns utveckling inom de olika områdena.

Hållbar utveckling

Vi arbetar aktivt med att lära barnen hur viktigt det är att vi hjälps åt att ta hand om vår natur och miljö omkring oss. T.ex. försöker vi lära dem betydelsen av återvinning. Tillsammans sopsorterar vi samt tar tillvara och återvinner material som finns omkring oss som kartonger, toalett eller hushållsrullar mm. Dessa material kan barnen använda sig av i sitt eget kreativa skapande. Utifrån barnens intressen och erfarenheter fördjupar vi oss i ämnet miljö på olika sätt, exempelvis genom appar, söka information om återvinning på nätet eller besöka vår närmsta återvinningsstation. Här kan barnen själva delta och sortera utifrån de olika materialen.

En vecka varje år deltar hela förskolan i projektet ”Håll Sverige Rent”. Då går vi runt i vår närmiljö och samlar skräp som ligger i naturen. Som avslutning grillar vi korv och barnen får diplom och klistermärken. Ett annat gemensamt projekt med kommunen är att vi tillsammans med vårt kök dagligen källsorterar överbliven mat samt fruktskal för att skapa biobränsle.