Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Nora Herrgårds förskola

Förskolan Nora Herrgård ligger i ett villaområde i västra Danderyd. Vi har en stor och härlig gård som inbjuder till utforskande lek. I närområdet har vi tillgång till skog och lekparker. Förskolan består av 6 avdelningar med ca.100 barn och 22 anställda. Vid flera tillfällen har förskolan granskats av både "Våga visa" och Qualis.

Kvalitetsutmärkelse från Utbildningsnämnden

Vi ger barnen tid och utrymme att skapa trygga och roliga lektillfällen i en miljö som anpassas efter barnens intressen och utveckling. Närheten till skogs- och ängsmark inbjuder till olika upplevelser, upptäckter och lekar. Genom leken utvecklar barnen sin fantasi och sin sociala kompetens och befäster nya kunskaper. Vid flera tillfällen har förskolan granskats av både "Våga visa" och Qualis. Senast var våren 2018 av Qualis. Under samma år tilldelades vår förskola en kvalitetsutmärkelse från utbildningsnämnden med motiveringen; "För sitt utvecklingsarbete som innefattar all ifrån lärmiljöer, projektinriktat arbetssätt, digitalisering, normkritiskt förhållningssätt och systematiskt kvalitetsarbete." Monica Renstig, Utbildningsnämndens ordförande

Mer om vårt arbetssätt