Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Vårt arbetssätt

Arbetssättet på Nora Herrgård genomsyras av arbetsglädje vilket ger en positiv inverkan på barnen.

Vår grundidé är glädje, respekt och delaktighet för varje barn. Det innebär att alla barn ska tycka att det är roligt att komma hit och känna sig trygga. Vi vill väcka barnens nyfikenhet och lust till att leka och lära. Det är det som skall prägla barnets hela tillvaro på förskolan oavsett ålder, kön och utvecklingsnivå.

I den dagliga verksamheten ingår lek, sång, musik, naturvetenskap, skapande, språk och matematik samt utevistelse.

Glädje

För att varje barn ska kunna känna glädje arbetar vi aktivt med att de ska känna sig sedda. Vi pedagoger vill vara förebilder för ett positivt förhållningssätt där vi ger beröm, bjuder på skratt och väcker barnets nyfikenhet.

Respekt

Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade. Vi arbetar med känslor, hur man är en bra kompis, verktyget "Stop" och sociala koder. Vi ska se, lyssna på och bekräfta det enskilda barnet.

Delaktighet

Barnen ges möjlighet att kunna påverka sitt utforskande, lärande och sin utveckling. Vi uppmuntrar barnen till att ta initiativ och de ges möjlighet att kunna påverka sin vardag.

Pedagogisk dokumentation och miljöer

Det innebär att barnen själva, deras intressen och lärande är i ännu större fokus än tidigare. Genom att skapa miljöer som synliggör material, bjuder vi in barnen till en mer kreativ lek, lärande och skapande miljö.

Vklass är ett lätthanterligt verktyg både för pedagoger och föräldrar. Den fungerar som ett dokumentationsverktyg för pedagoger och ett kommunikationsverktyg för föräldrar. På ett överskådligt sätt kan föräldrar via Vklass följa den pedagogiska verksamheten. Genom bilder, filmer och annan dokumentation blir ni delaktiga i barnens vardag via er smartphone eller läsplatta.