Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Våra pedagoger

Vi utforskar en myrstack.
Fågelholkar och ishänder.
Humlans växter.

Vi vill att alla barn ska ha roligt, ta hand om varandra, känna sig stolta och utvecklas hos oss. Vår förskola ska vara trygg, rolig och lärorik. Vi vill att barnen ska inspireras att utforska omvärlden och vara nyfikna på ny kunskap. De ska också känna respekt, självtillit och ansvar för sig själv och andra.

På ett lekfullt och lustfyllt sätt arbetar vi med språk, matematik, teknik och naturvetenskap. Vår tanke är att barnen lär sig att ta ansvar, för sig själva och andra och bli självständiga. Miljön omkring barnen är mycket viktig och därför har vi barnens material på låga hyllor för att inspirera deras lust till kreativt skapande och lek.

Vi arbetar medvetet med att öka barnens empatiska förmåga och kamratskap. På så sätt byggs en glad och trygg atmosfär runt omkring oss.

Vi lägger stor vikt vid barnens idéer och intressen och försöker planera vår verksamhet efter detta.

Vi vill ge barnen tid att:

  • Få pröva utmaningar
  • Lösa problem, klara konflikter
  • Få leka, upptäcka och utforska färdigt

Allt detta ska de få göra med vår stöttning och hjälp.

Vi ser till varje barns behov - alla är vi olika. Det är viktig kunskap både för oss och för barnen. Det är i samvaro med andra vi bygger vår identitet.

I allmänhet brukar lek ses som något kul som vi gör vid sidan av det viktiga arbetet. Ur identitetsperspektiv är det tvärtom så att leken är det mest allvarliga vi någonsin gör. Vi menar att barn gör det som är viktigt för dem-och ska få utrymme för det.