Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Sätraängs förskola

Sätraängs förskola har en spännande utomhusmiljö med närhet till skog, berg, sjö och ängar.

Vårt arbetssätt

Vi ger barnen tid och utrymme att skapa trygga och roliga lektillfällen i en miljö som anpassas efter barnens intressen och utveckling. Närheten till skogs- och ängsmark inbjuder till olika upplevelser, upptäckter och lekar. Genom leken utvecklar barnen sin fantasi och sin sociala kompetens och befäster nya kunskaper.

Mer om vår pedagogik