Till innehållet
Översätt

No translation right now

We are experiencing some technical problems with the Google translate functionality at the moment and are investigating.

Trappgränds Montessoriförskola

"Hjälp mig att klara mig själv" - det är ord som är viktiga för oss, för med positivt tänkande och återkoppling är nästan allt möjligt. Hälsa och rörelse är centralt i vår verksamhet. Montessori talade mycket om barns rörelsebehov. Hon ansåg att den fysiska utvecklingen är lika viktig som den intellektuella.

Sambandet mellan människor, natur och kretslopp

Pirjo jobbar som förskollärare på Trappgränd. - Som medarbetare på en Montessoriförskola vill jag ge barnen möjlighet att förstå sambandet mellan människor, naturen och dess kretslopp för att skapa en hållbar framtid. Barnen ska få uppleva och röra sig i naturen, vilket bidrar till deras utveckling både kroppsligt och intellektuellt.

Vårt arbetssätt

Vi ger barnen tid och utrymme att skapa trygga och roliga lektillfällen i en miljö som anpassas efter barnens intressen och utveckling. Närheten till skogs- och ängsmark inbjuder till olika upplevelser, upptäckter och lekar. Genom leken utvecklar barnen sin fantasi och sin sociala kompetens och befäster nya kunskaper.

Mer om vår pedagogik