Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Trappgränds Montessoriförskola

"Hjälp mig att klara mig själv" - det är ord som är viktiga för oss, för med positivt tänkande och återkoppling är nästan allt möjligt. Hälsa och rörelse är centralt i vår verksamhet. Montessori talade mycket om barns rörelsebehov. Hon ansåg att den fysiska utvecklingen är lika viktig som den intellektuella.

Vårt arbetssätt

Vi ger barnen tid och utrymme att skapa trygga och roliga lektillfällen i en miljö som anpassas efter barnens intressen och utveckling. Närheten till skogs- och ängsmark inbjuder till olika upplevelser, upptäckter och lekar. Genom leken utvecklar barnen sin fantasi och sin sociala kompetens och befäster nya kunskaper.

Mer om vår pedagogik