Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Vårt arbetssätt

Vi är en förskola som arbetar enligt Montessoripedagogiken i ett heldagsperspektiv. Ett lyhört arbetssätt är självklart för oss för att stimulera och utveckla barnet samt kunna möta upp på rätt nivå.

Läroplanen för förskolan och montessoripedagogiken utgör grunden för vår verksamhet.

Delaktighet och inflytande är en hörnsten i montessoripedagogiken. Ett lyhört arbetssätt med fokus på barnens intressen och det egna valet. Hos oss ska alla möten vara respektfulla, där olikheter är självklara och ses som tillgångar.

Lek och experiment

Genom lek och stimulans får barnen utlopp för sin fantasi och svar på sina många nyfikna frågor. Barnen får frihet att experimentera, känna sig fram och öva inom olika områden.

Närvarande och engagerade

Pedagogerna är närvarande, engagerade och försöker utmana barnen vidare i deras tankar och lärande. Barnens utveckling och lärande dokumenteras och följs upp tillsammans med barnen genom gemensam reflektion.

Montessoripedagogiken genomsyras av respekt för barnet, miljön och omvärlden och är en röd tråd som ger en tydlig kontinuitet i vår verksamhet.

Fyra kategorier i arbetssättet

  • Praktiska självständighets övningar
    t.ex. träna på att hälla själv, klä på sig
  • Sinnestränande material som låter barnen träna på att urskilja med hjälp av syn, hörsel, lukt, smak och känsel
  • Teoretiska (språk, läsning, matematik, naturkunskap, geografi, naturvetenskap och teknik)
  • Kulturella (musik, bild och skapande)

Matematikmaterialet t.ex. visar klart och tydligt hur och varför man mäter och räknar på ett visst sätt. När ett barn förstått matematikens uppbyggnad, är det dags att lämna materialet och lösa abstrakta problem utan hjälpmedel.