Försenad sophämtning till följd av tekniska problem

2019-04-24 09:27

På grund av tekniska problem ligger Suez efter med sophämtningen. Fastighetsägare på nedanstående gator är kvar från tisdagen och ska låta kärlen stå kvar där de brukar på tömningsdagen tills de blivit tömda. Berörda adresser:

Nora Strand, Blomsterstigen, Fågelvägen, Ekbacksvägen, Syrénvägen, Rosornas väg, Nora Gårdsvägen, Lindvägen, Källvägen, Slagrutevägen, Enstigen, Långbackavägen, Kvarnstigen, Sunnerbovägen, Hagvägen, Skogsdalsvägen, Båtsmansvägen och Klingstavägen.

Systemet för boende- och infartsparkering stänger för uppgradering 24 april

2019-04-23 10:06

Det går inte att ansöka eller förnya sitt tillstånd för boende- och infartsparkering under onsdagen den 24 april på grund av systemuppgradering. Du kan parkera fritt på våra för boende- och infartsparkeringar under onsdagen, 24 april. Systemet tas åter i drift torsdagen den 25 april och då kan ansökningar eller förnyelse av tillstånd utföras precis som vanligt.

Regionala samarbeten

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Danderyds kommun har tillsammans med fem nordostkommuner i Stockholms län antagit en gemensam vision för att utveckla regiondelen. Vidare ingår Danderyds kommun i det regionala samarbetet Stockholm Business Alliance tillsammans med 54 andra kommuner.

Stockholm Nordost

Danderyd har tillsammans med Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåkers en gemensam vision för att utveckla regiondelen. Tidsperspektivet sträcker sig från 2010 till 2040 och med en utblick till 2050. Nordostsektorn är en stor och viktig del av den snabbt växande Stockholmsregionen. Denna vision visar hur de sex kommunerna i StockholmNordost - gemensamt och var och en för sig - tar sitt ansvar för tillväxten och vilka insatser detta kräver från andra ansvariga aktörer. 

Vision

Visionen är antagen i respektive kommuns fullmäktige under våren 2012. Det är en politiskt blocköverskridande överenskommelse som riktar sig till nuvarande och framtida invånare och näringsliv i de sex nordostkommunerna samt till regionala och nationella myndigheter. 

Stockholm Nordost

Vision StockholmNordost

Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap mellan 55 kommuner i åtta län där fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen. Den gemensamma visionen för SBA syftar till att långsiktigt behålla positionen som Europas ledande hållbara tillväxtregion.

Stockholm Business Alliance