Försenad sophämtning till följd av tekniska problem

2019-04-24 09:27

På grund av tekniska problem ligger Suez efter med sophämtningen. Fastighetsägare på nedanstående gator är kvar från tisdagen och ska låta kärlen stå kvar där de brukar på tömningsdagen tills de blivit tömda. Berörda adresser:

Nora Strand, Blomsterstigen, Fågelvägen, Ekbacksvägen, Syrénvägen, Rosornas väg, Nora Gårdsvägen, Lindvägen, Källvägen, Slagrutevägen, Enstigen, Långbackavägen, Kvarnstigen, Sunnerbovägen, Hagvägen, Skogsdalsvägen, Båtsmansvägen och Klingstavägen.

Systemet för boende- och infartsparkering stänger för uppgradering 24 april

2019-04-23 10:06

Det går inte att ansöka eller förnya sitt tillstånd för boende- och infartsparkering under onsdagen den 24 april på grund av systemuppgradering. Du kan parkera fritt på våra för boende- och infartsparkeringar under onsdagen, 24 april. Systemet tas åter i drift torsdagen den 25 april och då kan ansökningar eller förnyelse av tillstånd utföras precis som vanligt.

Upphandlad verksamhet

Kontaktinformation

Upphandlingsenheten

Box 66, 182 05 Djursholm

Handläggare upphandling
Upphandlingschef Petra Edenfeldt, 08- 568 910 58
Fredrik Lundin, 08-568 913 75
Elin Lindberg, 08-568 910 59
Karin Holmgren, 08-568 910 57

Upphandling Tekniska kontoret
David Wedar, 08-568 917 86

Danderyds kommun har ett valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst och familjerådgivning. Du kan när som helst lämna in en ansökan om att bli utförare inom dessa områden.

Annonsering sker fortlöpande på Upphandlingsmyndighetens valfrihetswebb.

Upphandlingsmyndighetens valfrihetswebb

Ansökan

Vill du bli utförare inom hemtjänsten eller familjerådgivning lämnar du in en elektronisk ansökan till upphandlingssystemet TendSign.

TendSign

Svaren på frågorna lämnas på anvisande platser i dokumentet. Samtliga frågor ska besvaras för att ansökan ska vara fullständig.

Sociala tjänster:

 • gruppboende för funktionshindrade
 • boendestöd för psykiskt funktionshindrade
 • äldreboende
 • korttidsboende
 • resor inom verksamheterna för äldre- och funktionshindrade
 • matdistribution för äldre
 • nattpatrull och larmutryckning natt
 • trygghetslarm
 • mottagning och förmedling av trygghetslarm
 • administrativa stödsystem.

Tekniska tjänster:

 • planering, projektering, drift och underhåll av kommunens byggnader och markområden
 • vägar, gång- och cykelbanor, gatubelysning och parkering
 • vatten och avlopp
 • parker, lekplatser, grönområden och naturvård
 • avfallshantering
 • kommunens pontoner, bryggor, fyrar och sjömärken.