Personuppgifter Kulturskolan

Personuppgiftsansvar

För området Kulturskolan är Kommunstyrelsen personuppgiftsansvarig

Kontaktuppgifter om behandlingen

Du kan kontakta Kulturskolan under ordinarie öppettider. Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud:

Dataskydd@danderyd.se

Om personuppgiftsbehandling

Syftet med behandlingen är att spara och behandla följande personuppgifter för vårdnadshavare och elever: namn, personnummer, e-postadress, adress, telefonnummer och ip-adress. I förekommande fall bilder och ljud. Dessa uppgifter behövs för att kunna administrera skolan på ett tillfredsställande sätt för elever, lärare och vårdnadshavare.

Det är även nödvändigt för att kunna skapa grupper/lektioner, föra in och meddela närvaro/frånvaro, meddela information till elever och vårdnadshavare. För pedagogiskt ändamål behandlas personuppgifter för att ge återkoppling åt elever samt få återkoppling från elever kring undervisningen.

Vi kan komma att använda uppgifterna i avidentifierad form för att skicka statistik till tillsynsmyndigheten.

För att vårdnadshavare ska kunna köpa en plats på Kulturskolans kurser behövs personuppgifter för att tilldela plats, samt debitera aktuell avgift. 

Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är avtal.

Tredje land

Vi delar inte dina personuppgifter till tredje land.

Lagringstid

Personuppgifterna kommer att finnas kvar så länge som behövs för ovan beskrivet ändamål. Vissa uppgifter kan komma att finnas kvar för evig tid om de omhändertas för arkivering i enlighet med arkivlagen (1990:782).

Tillgång till dina personuppgifter

De uppgifter du lämnar till oss kommer att hanteras av Kulturskolans personal, systemleverantören, personuppgiftsbiträdet. Uppgifterna delas med andra förvaltningar i Danderyds kommun samt de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter.

Kommunens huvudsida för dataskydd

Läs om hur vi hanterar personuppgifter i Danderyds kommun

Rutin för registrerades rättigheter

Synpunkter och klagomål till tillsynsmyndighet

 

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2024-04-03

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.