Anslag/bevis: Socialnämndens protokoll 2020-06-16

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-16

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-25

Paragraf

53-68, vissa paragrafer har justerats omedelbart

Datum då anslaget tas ned

2020-07-20

Förvaringsplats för protokollet

Socialkontoret, Mörby centrum

Sekreterare

Linda Strimer

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.