Anslag/bevis: Socialnämndens protokoll 2020-11-10

Sammanträdesdatum

2020-11-10

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-12

Paragraf

99-109

Datum då anslaget tas ned

2020-12-07

Förvaringsplats för protokollet

Socialkontorets, Mörby centrum

Sekreterare

Linda Strimer

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.